Ticari faaliyetlerinde doğruluk, dürüstlük, adalet ve genel kabul görmüş ahlak ilkelerine uymak YAMAN ŞİRKETLER GRUBU’NUN öncelikli etik değerleridir. Firmamızın kurulusundan bu yana,

Ülke yasalarına uymayı
Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılığı
İyi bir çalışma ortamının;
Karşılıklı sevgi, saygı ve güvene dayalı
İşe alım, ücret ve yükselme süreçlerinde adil, tarafsız ve ayrımcılıktan arınmış bir şekilde
Çalışanlara karşı insan haysiyetine ve kişilik haklarına uygun davranmaya
Çalışanlara vaat edilen özlük haklarını ve yasal tüm haklarını eksiksiz vermeye
Şeffaflık ilkesine uygun
Güvenli, sağlıklı, üretimi teşvik edici
Kişisel farklılıklara ve özel yaşama saygılı
Personelin kendini geliştirmesine olanak sağlayan
Karar alma sürecine personelin katılımını sağlayıcı olma şartlarına bağlı olmaktır.